مجتمع رسانه ای اطلس
 
کد کاربر
رمز
 
با توجه به اعلام واحد فنی مبنی بر انجام تغییرات زیرساختی در حال انجام، سیستم چارگون از روز یکشنبه مورخ 24 بهمن ماه 1395 به مدت یک هفته در دسترس نخواهد بود.
لذا از همکاران و مدیران محترم تقاضا داریم  کلیه درخواست ها و تایید های خود را تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 23 بهمن ماه 1395 ارسال نمایند.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.