مجتمع رسانه ای اطلس
 
کد کاربر
رمز
 

خواهشمند است اطلاعات درخواست شده در فراخوان ارسال شده را  در اسرع وقت تکمیل نمایید.

 لطفا به راهنمای تکمیل فراخوان در ابتدای صفحه دقت فرمایید.

 در صورت مغایرت اطاعات ثبت شده پس از اصلاح، ظرف مدت 10 روز مدارک مربوطه را به واحد منابع انسانی ارسال نمایید.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.